Contact | Grand Hotel Park - Dubrovnik

Four Star Hotel in Heart of Dubrovnik  Grand Hotel Park
  Tel: + 385 20 434-444
  Fax: + 385 20 434-885
  e-mail: sales@grandhotel-park.hr

  Giuseppe Marinelli,
  predsjednik uprave

  Ana Rilović
  član uprave

MB:1801279 • MBS 060190211 • OIB: 23287280171
Trgovački sud u Dubrovniku Tt-07/804-4

Kunski i devizni račun :2360000-1102254638
IBAN: Hr3223600001102254638 • SWIFT: ZABAHR2X
kod Zagrebačke banke - Poslovnica Dubrovnik

Kunski i devizni račun: 2407000-1100318864
IBAN Hr7624070001100318864• SWIFT : OTPVHR2X
kod OTP Banke Zadar - Poslovnica Dubrovnik