Kongresna brošura
    Fotogalerija

Kongresi | Grand Hotel Park - Dubrovnik

Four Star Hotel in Heart of Dubrovnik

Grand Hotel Park u svojoj ponudi nudi glavnu Plavu dvoranu sa kapacitetom od 300 ljudi (teatar stil) i dvije manje dodatne dvorane sa kapacitetom od 50 ljudi (kino stil) te kompletnu pripadajuću tehničku opremu.

Grand Hotel Park također raspolaže sa ukupno 80 parkirnih mjesta, besplatnih za goste Hotela.